VĂN HÓA

Yakin Global được thành lập bởi 3 founder và cộng sự. Được tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến cùng với những hoài bão của tuổi trẻ, kinh nghiệm làm việc với các thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, chúng tôi mong muốn xây dựng nên một doanh nghiệp với mong muốn dùng khoa học công nghệ để thay đổi tạo ra giá trị, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn.