GIỚI THIỆU


Yakin Global thành lập vào năm 2021, là một Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và phát triển ứng dụng di động. Yakin Global đã và đang từng bước hoàn thiện để tạo ra những sản phẩm có giá trị và đem lại sự tện dụng cho khách hàng. Với đội ngũ cán bộ công nghệ chuyên nghiệp làm nền tảng cùng đội ngũ kinh doanh làm động lực Yakin Global đã tạo ra những giá trị gia tăng cho khách hàng. Chúng tôi luôn cam kết phục vụ khách hàng, hệ sinh thái cũng như tạo ra giá trị cho cộng đồng.