LỊCH SỬNHỮNG CỘT MỐC NỔI BẬT

Tháng 06/2021

 • 25+ nhân sự.

 • Doanh thu tăng gấp 8 - 10 lần so với 2 năm trước.

 • Nhận được sự hỗ trợ trực tiếp từ các đối tác bên Google.

 • Sản xuất thêm 5 app mới.

 • Hầu hết các app đều đạt trên 4* / 5*

 • Mỗi ngày có hơn 500k người dùng sử dụng sản phẩm trên toàn cầu.

Tháng 9/2019

 • Chuyển đổi công ty toàn diện sang "Thế Giới Quan Màu Xanh Ngọc"

 • Thay đổi toàn diện bộ máy: quy trình, cơ cấu, cơ chế, văn hóa, hoạt động, ...

 • Có 17 triệu người dùng.

 • Tối ưu đội ngũ còn 20 nhân sự.

Tháng 05/2019

 • 29 nhân sự.

 • Hoàn thiện mô hình nhân sự, hệ thống đánh giá, cơ chế rõ ràng,....

 • Xác định rõ sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi….

 • Cải tiến văn hóa công ty.

16/11/2018

 • 23 nhân sự.

 • Thành lập công ty TNHH Eco Mobile.

Tháng 04/2018

 • 15 nhân sự.

 • Mở rộng phát triển sản phẩm.

Tháng 07/2017

 • 7 nhân sự offline, 2 nhân sự online.

 • Bắt đầu có lợi nhuận.

 • Làm việc tại Co-working.

Tháng 04/2017

 • Team Eco Mobile thành lập.

 • 2 nhân sự offline, 1 nhân sự online.

 • Làm việc tại nhà.